top of page

konflikter

Konflikter er guld - ja du læste rigtigt. Konflikter hjælper os med at få justeret uoverensstemmelser og hvis vi går til det med respekt og empati, så øges tryghed og samhørighed og vi vil helt sikkert få en ny berigende oplevelse af hinanden. Hvis konflikter derimod bliver til højtråbende og ydmygende episoder, så sker der det modsatte - vi trækker os og lukker af.

Der er fire ting der skal være på plads, hvis vi skal løse en konflikt på en konstruktiv måde:

1. Besindighed/Rolig

Hvis vi først bliver ophidset og vreden er for stærk til at vi kan være i den, så skrider grundlaget for at løse konflikten med det samme. Vi bliver så at sige overtaget af flugt, kæmp eller frys, og det sker meget hurtigt. Når vi er der, er vi ikke længere "os selv" og vores kropssprog afslører os hurtigere end vi aner. Derfor, vil vi ofte kunne se tilbage på en konflikt og tænke: Havde jeg dog bare ikke sagt, råbt el.l. - så var der ikke sket de uheldige ting.

SÅ når Besindighed/Rolig mistes, så influerer det med det samme på...

2. Kontakten

Vi mister kontakten til hinanden, og vi kan ikke løse noget når kontakten er væk. Vi transmitterer trælse budskaber til hinanden, bebrejder og kritiserer og vi risikerer, at sige ting vi fortryder.

Vi føler os meget hurtigt alene og svigtet, når kontakten er væk, og det kan kalde på meget smertelige erindringer, som vi dog ikke vil være bevidste om. Det ændrer dog ikke ved, at de kan få os til at gå i forsvar/angreb og det forværrer blot problemet. Nu mister vi også....

3. Engagement

Når kontakten er væk, går det ud over vores engagement. Vi trækker os og gemmer os - det kan du læse lidt mere om i artiklen: Skam - og når det sker, så vil "De Seks Ryttere" som beskrives under parterapi overtage os. Fx vil en typisk reaktion kunne være, at vi i vrede og frustration anklager og udviser foragt, hvorved vi jo sårer hinanden dybt. Og det tager tid at komme sig over og jo oftere det sker, des længere tid tager det at hele sårene. Men når vi først er der, så vil vi ikke længere engagere os til parforholdet og det der holder det sammen. Det bliver til dine og mine opgaver, dine og mine problemer dine og mine børn osv. og vi forværrer klimaet, så fx børn i forholdet begynder at lide under det. Når engagementet er væk, vil næste fase være...

4. Tillidsbrud

Vrede kan få os til mange ting. Sårede mennesker beskytter sig. Derfor, så vil den proces jeg lige har beskrevet til sidst lede til tillidsbrud. Vi saver den gren over parforholdet så at sige sidder på. Og der er som regel to til at føre saven. Det kan blive farligt, og derfor er det vigtigt, at stoppe før det går så vidt.

Kan du/I ikke stoppe denne proces selv, så skal I søge hjælp. For det første, er det alt for slidsomt at "køre linen ud", og for det andet kan det ende med, at forholdet lider uoprettelig skade. Og det kan lade sig gøre at ændre, så konflikter faktisk kan blive en berigelse, men det kræver en indsats, og det kræver oftest hjælp.

Når vi kører fast i mønstre, så går det meget stærkt. En misforståelse, et forkert ord, eller en tone, et blik kan ændre en hyggelig stund til en slagmark. Den måde sådan et mønster kidnapper os på, kan vi ændre i det kliniske arbejde. Ofte oplever jeg stor glæde og overraskelse over, hvordan helt nye sider af den anden beriger og giver håb.

Således sad jeg med et ægtepar, hvor de konstant misforstod hinanden. Hele tiden var de vagtsomme og sårbare. Den mindste lille ting kunne på få sekunder ændre sig til et smertefuldt angret og forsvar.

Men nu sidder de og lytter til hinanden, hører hinanden ud, tager ansvar for egne følelser og selv meget svære ting som før var umulige at tale om, kan de nu dele med hinanden, og det er utroligt at side og se og høre, hvordan de hele tiden åbner sig stadig dybere og mere givende.

bottom of page