top of page

Feminine Arketyper

Ballance.jpg

Oprindeligt var det Toni Woolf, Carl Jungs medarbejder, der beskrev de fire feminine arketyper. Og det er dem jeg beskriver her. Senere, i midtfirserne, kom der en udviddet udgave, bestående af syv feminine arketyper. Når jeg så vælger at skrive lidt om Toni Woolfs fire arketyper her, så hænger det sammen med, at det for mig handler om træk i personligheden. Jo mere detaljeret vi beskriver typer, des mere risikerer vi, at det ender med at blive stereotyper, og det mener jeg ikke, vi får  hjælp ved

 

Når jeg bruger de fire arketyper, så er det for at få et spejl, både til kvinder og til mænd, i hvilken vi kan se lidt mere nuanceret på os selv. Ingen er 100 % det ene eller det andet, og alle har sider af alle fire arketyper. Og dertil kommer, at jeg mener, at vi mennesker er skabt unikke, og derved vil disse træk ved det kvindelige, få sit helt unikke udtryk i den enkelte.

Nedennævnte er formuleret på baggrund af de oprindelige beskrivelser af de fire kvindelige arketyper, men præget af mine egne studier og erfaringer. Fx vil man i de oprindelige arketyper kalde Dronningen for Matriarken og Elskeren for Hetaira, en kærlighedsgudinde fra det græske. Men jeg synes, det giver mere mening at bruge samme udgangspunkt som for de maskuline arketyper.

 

Matriarken Dronningen...

I den bibelske skabelsesberetning er der intet hierarki mellem kvinde og mand. De er ligeværdige og da de vises ud af haven efter oprøret mod Gud, iklædes de begge skindtøj, hvilket blandt nogle teologer fortolkes som en præsteindvielse. Dronningen har, som hendes maskuline modstykke, det store overblik, og vil med hendes royale syn på livet, stå for retfærdighed, troskab og sammenhængskraft. Hun er optaget af miljø, og at velfærd handler om at fordele goderne, så alle har nok. Hun vil til alle tider hævde retten til livet, og hun har en meget stærk sjælsstyrke. Dronningen har syn for helheden, og ret og uret er vigtige elementer for helhed. Derfor vil hun i alle former for relationelle former: familie, arbejdspladsen, venskaber osv., være i kontakt med fx uretfærdighed og forsøge at bringe ret færd ind i relationen. 

Dronningen glæder sig over samhørigheden og fastholder fællesskabet både i familien men også hvor hun i øvrigt færdes. I forhold til manden fx Kongen, vil hun spille en uhyre vigtig rolle, fordi hun ser så meget, manden ellers ikke ville se.

 

Heritiera Elskeren

Hun har et særligt syn for Eros. Eros er i denne kontekst langt mere end erotik. Eros er det kreative, det musikalske, det poetiske og hun er i sine rene form udtryk for skønhed og femininitet. Det sandt feminine har en side af mildhed og blødhed, som lyser op i et hvert forhold. Hun er altid spejdende efter det smukke, og nyder de små detaljer, hvor alle sanse indtryk påvirker hende. Hun kan forføre, og har et dybt subtilt univers at trække på. Hendes indre rummer lag og områder, som mænd beundrer og søger hos hende. Hun er "skrøbelig", sådan forstået at hun let trækker sig tilbage, hvis ikke det sandt maskuline er til stede. Hun er alt andet en let på tråden, og hun skal erobres af det maskuline, som gør klogt i at bringe sig selv i spil, så hun kan spejle sig i ham. Hvis han forsøger at erobre hende under devisen: jeg vil bare gøre alt for hende, hun skal bare være glad..., så trækker hun sig med det samme. Hun vil ikke føle sig omklamret på den måde. Elskeren længes efter at blive hørt, set og mærket og hvis ikke det sker, lider en side af det feminine store savn.

 

Derfor er det intime fællesskab uden sex for Elskeren et vigtigt element i samhørigheden. Hun næres af den tætte kontakt, og noget dybt i hende føler sig levende, når hun elskes med mildhed og blødhed. I enhver kvinde er der en dyb længsel efter at udleve Elskeren.

Amazon Kvinden

I den moderne beskrivelse af de feminine arketyper, har man erstattet Amazon kvinden med krigeren, som i det maskuline. Men efter min vurdering går der noget tabt, ved at bruge samme terminologi. Amazon kvinden er den ud ad farende, men langt fra krigeriske kvinde. Hun henter sin energi uden for hjemmet, og føler et stærkt behov for at gøre karriere, uddanne sig, afprøve sine evner som leder osv. Hun er progressiv. Det er vigtigt for Amazon kvinden, at hun ballanceres af Elskeren og Dronningen, så hendes blide feminine sider ikke forsvinder. Hvis ikke hun får hjælp af Elskeren og Dronningen, så vil hun risikere, at antage "maskuline dyder", som så kommer til udtryk på "kvindelig vis", og det vil hun ikke være glad for, og hun vil føle sig som fremmed i sig selv. Som en kvinde sagde til mig: "Jeg føler mig altid som en bitch..." Det er udtryk for, at hun skal udfylde det tomrum, det maskuline skulle udfylde, men i fraværet af det sandt maskuline forsøger hun at lukke hullerne, og det får uheldige og ulykkelige følger for hendes selvværd. Amazon Kvinden repræsenterer mod og styrke, og kun en tåbe frygter ikke en vred kvinde. Den kvindelige sjælsstyrke er voldsom, og derfor er det også vigtigt, at hun trækker på de tre andre kvindelige arketyper, så det ikke kun er det der kan vejes og måles, der bestemmer hendes beslutninger. Men uden Amazon Kvinden vil kvinden have en tendens til at kigge ind og være usikker og føjende, og det fører ofte til selvbebrejdelse, og det kan i værste fald lede til depression og mindreværd.

 

Medium

Hun er åndelig vakt, og kan mærke de spirituelle sider af sig selv. Hun er i kontakt med noget, der er langt større end hende selv, og hun beriger livet med det indre liv, som fylder hende med glæde. Hun næres af visdommen, og er med til at give Dronningen mod til at bruge sin intuition. Når hun får lov til at sætte aftryk på de andre sider af kvinden, så vil omgivelserne opleve hendes indsigt som hjælp i mange af livets spørgsmål. Hun har en dyb følelse af samhørighed med naturen, og det er ikke uden grund, at mange miljøaktivister, er kvinder. Kvinden er jo også den person, der mærker det nye liv tage form i hendes eget indre, så på den måde er hendes kontakt med livet, og i særdeleshed det nye liv stærkt og det er i det åndelige, hun fornemmer hvad livet virkelig handler om.

bottom of page