top of page
Ruben_Knudsen_Logo_Gr├©n.png

Hvorfor parterapi

Ingen forelskelse holder i længden. Ofte forsvinder den efter et års tid og så kommer den helt almindelige hverdag med alle dens gøremål og hvor vi risikerer at miste kontakten med hinanden.

 

Måske er der børn i forholdet, som er ved at blive store, og hvor vi langsomt og ubemærket glemte hinanden og nærheden alt mens børnene fik vores opmærksomhed. I stedet for at elske og ære hinanden er arbejde, fritidsinteresser osv. langsomt krøbet ind under huden på os, og følelsen af ensomhed fulgte med.

Den kan I gøre noget ved, og jo før jo bedre. Følelsen af at blive forladt sårer os dybt, og dårlig kommunikation kan let komme til at fylde. Ligegyldighed eller forsvarsmekanismer kommer til at præge relationen og det smerter os. De vi længes efter, nærhed, omsorg og ømhed føles langt væk og konflikter trigges let.

Ruben_Knudsen_Logo_Hvid_500x500px.jpg

Det kan ende med, at man end ikke kan starte på en samtale om "os" uden at det fører til et skænderi. Her er en lille oversigt over de symptomer der er i spil:

Seks "Ryttere..."

De Seks Ryttere er en metafor fra John Gottmann. The Gottmann Institut har en meget stor videnskabelig datamængde, baseret på mere end 4.000 ægtepar, videofilmet over en hel weekend, hvor de monitoreres med blodprøver, blodtryk m.m. med det formål, at fastslå det vi normalt ikke kan se i hinanden, når konflikter opstår. På baggrund af alle disse data, er det lykkedes John Gottmann og hans team at fastslå, hvad det er, der trigger en konflikt, og hvordan den udvikler sig. Han kalder det "De 4 Ryttere".

 

Jeg har udviddet det lidt med to "Ryttere" mere, som jeg ofte synes melder sig i koret, nemlig fornærmethed og bitterhed. Disse  seks temaer er ofte på spil,  uden vi rigtig er bevidst om det og hvis de får lov til at "ride" uhindret rund i parforholdet, så slider vi hårdt på hinanden. Men det kan vi gøre noget ved...

Det er vigtigt at lægge mærke til, om de Seks Ryttere er "sadlet op". Og en del af processen i en parterapi, er at få tydeliggjort dem, så vi kan gøre noget ved dem. Hvis vi ikke gør noget ved dem, er parforholdet i alvorlig fare. Kontakten er der ikke længere, selvom vi desperat søger at genfinde kontakten med den anden.

De Seks Ryttere...

1. Kritik og bebrejdelse

Når vi kritiserer og bebrejder at undgå at tage ansvar for sig selv. Vi overfører til den anden. Problemet er, at den anden sjældent føler sig hjulpet på denne måde. Der er brug for en anden tilgang...

2. Foragt

Foragt er den værste form for vrede vi kan blive udsat for. Vi oplever os ydmyget og værdiløse. Men foragt er i bund og grund en måde at beskytte sig på. Når vi først kan se hvordan foragt isolerer os, så vil vi søge nye måder at løse problemer på.

3. Forsvar

Uden vi er bevidste om det, vil vi ofte gå i forsvar. Mønstre grundlægges tidligt i livet, og forsvar gør os utilgængelige. Vi mister kontakten med den anden og ofte vil man ikke kunne se sig selv og dermed heller ikke kunne ændre på vigtige ting i vores relation.

3. Tavshed

Tavshed er et magtmiddel hvormed vi udelukker vores partner. Vi kommer let til at føle os som den skyldige og er udelukket af fællesskabet. Vi kan ikke få et godt forhold til hinanden når tavshed styrer i konflikter. Vi kan ikke løse konflikter når tavshed overtager. Tavshed er ofte en måde at passe på os selv, men det er ikke en konstruktiv måde at løse vores problemer på.

4. Kritik og Bebrejdelser

Når vi kritiserer og bebrejder at undgå at tage ansvar for sig selv. Vi overfører til den anden. Problemet er, at den anden sjældent føler sig hjulpet på denne måde. Der er brug for en anden tilgang...

5. Bitterhed

Bitterhed kommer ofte til udtryk i sarkasme og ironi. Det ulykkelige er, at vores partner ikke fatter noget som helst af hvad der foregår, men vil føle sig udstillet og gjort til grin. I en konflikt er det meget ødelæggende at ty til bitterhedens våben, sarkasmen...

6. Fornærmethed

Relationen hæmmes når vi bliver fornærmet. Vi trækker os og overlader initiativet. Vi tager noget personligt der ikke nødvendigvis er rettet personligt mod os. Denne følelse er farlig for relationen, fordi vi mister kontakt med hinanden.

I Emotions Fokuseret Terapi siger man, at tilknytning er helt grundlæggende for os, men hvis vi er ramt i vores evne til indgå i en nær og sårbar relation, så vil det kunne medføre en negativ cyklus med mislykkede forsøg på at finde en tryg kontakt, som skabes af en kritisere/kræve mentalitet. Eller ved at trække sig/forsvare sig, noget vi overfører til partneren på grund af frygt.

I EFT vil parterapeuten søge, at imødekomme begge parters unikke oplevelse af situationen med indføling og opmærksomhed.

 

bottom of page