top of page
rockstjerne

Skam

dyb Stare

Skamskompasset

Skamkompasset.jpg

Skam er en intens smerte fordi vi på mange ubevidste måder føler os forkert. Skamkompasset har fire retninger:

1. Forsvar -

2. Angreb

3. Tilbagetrækning

4. Selvanklage/selvfordømmelse

Fælles for alle fire er, at vi mister kontakten med hinanden. VI bliver ensomme og føler ikke vi hører til. Alle har skam og hvis vi forsøger at tie skammen ihjel, så vokser den sig stille og roligt stærkere. Til sidst vil den fylder i alt hvad vi gør og siger.

Skam er når vi ikke længere kan være os selv. Skam udtrykker sig ved at vores selvbillede forvrænges og vi siger om os selv:: jeg føler mig forkert, mens skyld vil være: jeg har gjort noget forkert.

At være forkert har en lang række konsekvenser. Det udtrykker sig bl.a. ved et "selftalk" som siger: jeg duer ikke, jeg er uduelig, jeg føler mig uværdig og utilstrækkelig. Skam kaldes også for: "The Silent Killer" fordi dens konsekvenser rækker langt ud over vores eget sætter dybe spor i relationer.

Skam overføres

Skam er ikke et isoleret problem til et enkelt menneske. Skam overføres fx til vores børn, og det sker uden vi har nogen bevidsthed om det. Man taler om at være "Shame Based", det vil sige, at man ser livet, mennesker, relationer gennem sin skam og man kender ikke til andet.

Susan Hart har skrevet en bog om tilknytnings psykologi, og i den siger hun bl.a. at den primære omsorgsperson, typisk moderen, kan skamme barnet på en sund måde - "healthy shame" - og det vil hjælpe barnet til at udvikle og forstå mors grænser, og med det, sine egne grænser.

Her er en historie om hvordan det ser ud i virkeligheden.

En mand midt i trediverne har haft store problemer med sit selvværd. Selv om han er gift og har børn, så har han haft en skjult følelse af at være tiltrukket seksuelt af sit eget køn. Han har meget vanskeligt ved at sætte grænser for sig selv, hvilket er meget symptomatisk for skam, og han er passiv/aggressiv, det ene øjeblik på flugt væk fra problemerne, det næste øjeblik tæt på et raseri udbrud.

I en session kommer det frem, at han har store problemer med en bestemt lyd: en bøjle der tages ned af en bøjlestang. Når han hører den lyd reagerer han kropsligt med ubehag og en væmmelig følelse. Det var fortrængt hvorfor, men i terapien kom det frem, at han som femårig måtte lægge krop til fars vrede der brugte en bøjle på hans lille ryg.

Ved næste session havde han fået kontakt med en anden lyd, som gav ham store problemer. Denne gang var det fars fløjten som når man fløjter eller pifter af en hund. Han kom til at se sig selv som 13/14årig på marked med far. Far var landmand og havde sine køer med, og selv skulle han et par hundrede meter væk udstille lidt høns m.m. På vej hen til sin egen lille udstilling, hørte han pludselig far fløjte. Han stivnede, blev lammet og vendte uden videre overvejelser om. Da han begynder at gå tilbage mod far, registrerer han, at de mænd som står sammen med far, ler, og i hans optik, af ham.

Da han kommer ned til far, siger han henvendt til de andre mænd: nååhh, han lystrer da stadigvæk... og de ler.

Dette her frembringer skam i en dreng, og det er bare en af mange oplevelser.

I terapien bad jeg ham gå tilbage og stille sig ved den 13/14årige og se på ham som han gik, lige inden far fløjtede. Så bad jeg ham om at reagere i forhold til den 13/14årige i det øjeblik han kunne høre fars fløjte. Han stoppede drengen, holdt ham tilbage, sagde til ham, han skulle fortsætte med at gå, og negligere fars fløjte. Selvom dette sker i det psykologiske, så virker det, for nu sættes der ord på den skam, der sad så dybt i ham. Drengen kunne simpelthen mærke noget meget stærkt inde i ham: Han fik styrke, han mærkede noget maskulint fylde ham og smilende til mig "gav han far fingeren". Nu bad jeg ham se tilbage på far og betragte ham et øjeblik, og så udbrød han: Nu falder han helt sammen!

I det øjeblik følte han en ny frihed og selvstændighed.​

Dette er et typisk eksempel på hvordan skam opstår og hvordan det egentlig så let mister sin kraft.

Toksisk Skam er...
  • At føle sig utilstrækkelig

  • At føle sig forkert

  • At føle sig uværdig

  • At ikke kunne sætte grænser for sig selv

Skams-reaktioner

  • At bebrejde andre

  • Pludselig og voldsom vrede

  • Kritik

  • Sammenligning med andre

 

bottom of page