top of page

overgreb

Seksuelle Traumer

Emotionel Incest

Seksuelle overgreb rammer ca. 40% af alle kvinder og 20% af alle mænd.

 

Seksuelle traumer er altid forbundet med en dyb skam men den kan behandles.

 

Seksuelle overgreb kan ligge skjult i vores hukommelse, men det er ikke det samme som at de er glemt.

Der er tale om et seksuelt overgreb, når en person vil tvinge en anden til noget seksuelt, man ikke ønsker at deltage i, uanset om det lykkes eller ej, og uanset om det er en, du ikke kender eller kender, og uanset hvor det er sket.

Et seksuelt overgreb kan ramme børn og voksne og det er med store konsekvenser for den ramte.

Ofte vil offeret have en tendens til at spørge sig selv: Hvorfor gjorde jeg ikke noget, hvorfor gik jeg den vej, hvorfor råbte jeg ikke om hjælp?

Det er vigtigt, at få hjælp til disse traumatiske oplevelser og det er aldrig for sent at begynde.

Jeg blev kontaktet af en kvinde, der blev voldtaget som barn og som aldrig fik sagt det il nogen. Familien tyssede det ned med det resultat at hun ind til slutningen af 60'erne måtte leve med skammen. I dag er hun fri af sin skam og smerte og oplever livet åbner sig på ny.

Der findes mange former for seksuelle traumer og det spænder vidt.

Seksuelle traumer kan "slumre" i vores bevidsthed. Det betyder ikke, at de ikke kan mærkes. De er bare ikke bevidste. Kroppen kan huske men måske  er der ingen erindringer, så pludselige svedeture, angstanfald, smerter i underlivet, drømme hvor fx en kvinde fortalte hvordan hun blev jagtet af en soldat om natten og når han fangede hende, så borede han gennem maven på hende med en boremaskine. m.m. kan være tegn på

Emotionel Incest handler om følelsesmæssige overgreb, hvor børn får en voksenrolle i en alt for tidlig alder.

 

Ofte ser man det i familier med misbrug men det forekommer også i helt almindelige familier, hvor mor eller far har gjort brug af barnet som en voksen til at læsse af på.

En mand kom i terapien fordi han kæmpede med et meget dårligt selvværd. Han mente, at han havde haft en rigtig god opvækst men som behandlingen skred frem, blev det stadig mere tydeligt for ham, at hans mor introducerede ham til hendes vrede og skuffelse over hans far. Gennem behandling heles hans sjælesår stille og roligt og hans relation med hustru og børn tager helt nye former. Hele familien har stor glæde af han tager ansvar for sin vrede, perfektionisme og svingende humør.

Her er eksempler på emotionel incest:

1. Forælderen...

... bruger barnet til at tilfredsstille behov, som skulle være tilfredsstillet af andre voksne

2. Forælderen...

... ignorerer mange af barnets behov og i stedet for at forælderen imødekommer barnets behov, er det barnet der opfylder den voksnes behov.

3. Forælderen...

... mangler tilstrækkelig kammeratskab og støtte og hvis denne er sammenfiltret med et barn, så mister barnet sin evne til at udvikle egen identitet og selvforståelse.

4. Et Udvalgt Barn

Får særlig opmærksomhed og fordele. Hvis fx far har et sådant specielt forhold til en datter, vil det med stor sandsynlighed betyde, at mor vil opleve barnet som konkurrent og jeg har set flere tilfælde af mor-jalousi. Barnet kommer i klemme mellem mor og far.

Jeg har en MA i Psykoterapi med speciale i behandling af seksuelle traumer.

bottom of page