top of page

Individuel terapi

Individuel terapi

Ruben_Knudsen_Logo_Hvid_500x500px.jpg

Terapi er ikke kun for mennesker med dybe depressioner el.l., men hjælp til at finde ressourcer til at overkomme forhindringer og udfordringer, som begrænser os i forhold til os selv og i vore relationer. Der findes mange terapiformer, men jeg har gennem min uddannelse særligt fokus på:

 • SE - Somatisk Experience - kropsfokuseret terapi

 • DAT - Dialectisk Adfærds Terapi - Mindfullness

 • Narrativ Therapy

 • CBT - Cognitiv Behavior Therapy

 • ISTDP - Jeg har grundkursus i Intensivt Korttids Dynamisk Terapi

 • EFT - Jeg har Emosions Fokuseret Terapi Grunduddannelse Level A (Level1-3)

 

Jeg er inspireret af Sue Johnson (EFT) John Gottmann - Leslie Greenberg - Alan Abbass - Jon Friedrikson - Bessel van der Kolk, Peter Levine - Peter Walker og Judith Hermann som alle har bidraget med enorm viden og indsigt i menneskesindet...

Terapi er et "værksted" hvor terapeuten hjælper med at fastholde processen og giver klienten et privat rum at udforske sig selv i. Til det bruger jeg som ovenfor nævnt forskellige metoder for der er ikke to ens problemstillinger. Klienter er forskellige og har brug for individuel hjælp.

 

Her er en oversigt over nogle af problemer jeg kan hjælpe med terapeutisk:

Angst

Ca. 350.000 danskere lider af angst. Angst viser sig som en ikke konkret frygt, som ofte påvirker os i

vores sociale liv og kan være meget ødelæggende for os. Tit vil angst medføre ubehagelige 

symptomer og søvn påvirkes.      

 

Depression

En depression er ikke at have et par dage med tungsindig følelse. En depression viser sig som en  

vedvarende følelse af ligegyldighed, træthed, mørk i tanker, måske endda tanker om død, mistet

appetit og værd at vide er også, at depressioner kan være arveligt.

Dårligt selvværd

Rigtig mange vil fra tid til anden opleve dårligt selvværd. Ofte vil det manifestere sig som

selvbebrejdende tanker som: Jeg duer ikke... En tanke og følelse følges ad så dårlige tanker om os

selv, vil give os en dårlig følelse. Skam vil ofte være at føle sig forkert eller føle sig utilstrækkelig,

og det lyder måske lettere harmløst, men det er det ikke. Det kan virkelig tage vores livskvalitet og

ofte gå ud over vores relationer.

Sorg

Sorg er en vigtig side af vores liv. Vi behøver sorgen når vi mister en vi holder af. Hvis sorgen

undertrykkes, vil vi få problemer som både kan vise sig som nedtrykthed men også som kropslige

reaktioner. Uden sorgen kommer vi ikke videre og kan føle det som om, at hændelser for længe

siden, dukker op igen.

Traumer

Traumer opstår når vi ikke er i stand til at tage os af alvorlige hændelser. Du har sikkert hørt om 

hjemvendte soldater fra Irak med PTSD - Post Traumatisk Stress Syndrom - og om hvor meget det

griber ind i de hjemvendte soldaters hverdag. Men traumer er langt mere end PTSD. Man ved fx, at

langvarig negligering/vold eller misbrug af børn, udvikler traumer og en nyere og mere præcis betegnelse for dette er: Komplekst Post Traumatisk Stres Syndrom. Ofte vil det bl.a. opleves som:

 • Voldsom vrede

 • Ændringer i personligheden

 • Selvskadende

 • Skam/skyld og selvbedrejdelse

 • Følelsen af at være forskellig fra andre

 • Isolering

 • Afsøgende for en "redder"

 • Mistroisk

Pornoafhængighed

Jeg behandler pornoafhængighed og har rigtig gode resultater. Porno er ikke problemet, men en måde at trøste sig på. Så problemet vil være noget helt andet. Porno er for mange en slags selvmedicinering og det kan behandles.

 

Vrede

Vrede og raseri er ofte udtryk for afmagt og vil tit komme til udtryk på en måde, hvor den det går ud over slet ikke kan få vreden til at passe med forseelsen. Det kan medføre selvfordømmelse og brudte relationer. Vrede er ikke forkert, men for de fleste, vil denne form for vrede føles forkert, og man bliver "ulovlig" med sin følelser. Derfor er det vigtig, at gøre noget ved det.

bottom of page